99 PERINTAH ALLAH PADA MANUSIA YANG TERCATAT DI DALAM QURAN

Titipan dari Bude Rini, panduan hidup yang terang benderang. 🧡

 1. Jangan berkata kasar.
  (QS 3 – Ali Imran : 159)
 2. Tahanlah marah.
  (QS 3 – Ali Imran : 134)
 3. Berbaiklah kepada orang lain.
  (QS 4 – An Nisaa’ : 36)
 4. Jangan sombong dan bongkak.
  (QS 7 – Al A’raaf : 13)
 5. Maafkanlah kesalahan orang lain.
  (QS 7 – Al A’raaf : 199)
 6. Berbicaralah dengan nada halus dan bersopan.
  (QS 20 – Thaahaa : 44)
 7. Rendahkanlah suaramu.
  (QS 31 – Luqman : 19)
 8. Jangan mengejek orang lain.
  (QS 49 – Al Hujuraat : 11)
 9. Berbaktilah pada orang tua (ibu bapa).
  (QS 17 – Al Israa’ : 23)
 10. Jangan mengeluarkan kata yang tidak menghormati orang tua ( ibu bapa).
  (QS 17 – Al Israa’ : 23)
 11. Jangan memasuki kamar peribadi ibu bapak tanpa izin.
  (QS 24 – An Nuur : 58)
 12. Catatlah hutang-hutangmu.
  (QS 2 – Al Baqarah : 282)
 13. Jangan mengikuti orang secara membabi buta.
  (QS 2 – Al Baqarah : 170)
 14. Berikanlah lanjutan waktu bila orang yang berhutang kepadamu dalam kesempitan.
  (QS 2 – Al Baqarah : 280)
 15. Jangan makan riba’/membungakan wang
  (QS 2 – Al Baqarah : 1)
 16. Jangan melakukan korupsi)
  (QS 2 – Al Baqarah : 188)
 17. Jangan ingkar atau melanggar janji
  (QS 2 – Al Baqarah : 177)
 18. Jagalah kepercayaan orang lain kepadamu
  (QS 2 – Al Baqarah : 283)
 19. Jangan campur adukan kebenaran dengan kebohongan
  (QS 2 – Al Baqarah : 42)
 20. Berlakulah adil terhadap semua orang
  (QS 4 – An Nisaa’ : 58)
 21. Tegakkanlah keadilan dengan tegas
  (QS 4 – An Nisaa’ : 135)
 22. Harta yang meninggal harus dibagikan kepada anggota keluarga
  (QS 4 – An Nisaa’ : 7)
 23. Wanita memiliki hak waris
  (QS 4 – An Nisaa’ : 7)
 24. Jangan memakan harta anak yatim
  (QS 4 – An Nisaa’ : 10)
 25. Lindungi anak yatim
  (QS 2 – Al Baqarah : 220)
 26. Jangan memboroskan harta dengan sewenang-wenangnya
  (QS 4 – An Nisaa’ : 29)
 27. Damaikanlah orang yang berselisih
  (QS 49 – Al Hujuraat : 9)
 28. Hindari prasangka buruk
  (QS 49 – Al Hujuraat : 12)
 29. Jangan memfitnah orang
  (QS 2 – Al Baqarah : 283)
 30. Jangan memfitnah orang
  (QS 49 – Al Hujuraat : 12)
 31. Gunakan harta untuk kegiatan sosial(QS 57 – Al Hadid : 7)
 32. Biasakan memberi makan orang miskin
  (QS 107 – Al Maa’uun : 3)
 33. Bantulah orang fakir yang berada di jalan Allah
  (QS 2 – Al Baqarah : 273)
 34. Jangan menghabiskan wang untuk bermegah-megah
  (QS 17 – Al Israa’ : 29)
 35. Jangan menyebut-nyebut tentang sedekahmu
  (QS 2 – Al Baqarah : 264)
 36. Hormatilah tamu anda
  (QS51AdzDzaariyaat26)
 37. Perintahkan kebajikan setelah kita melakukannya sendiri
  (QS 2 – Al Baqarah : 44)
 38. Jangan berbuat kerosakan di muka bumi
  (QS 2 – Al Baqarah : 60)
 39. Jangan menghalangi orang datang ke masjid
  (QS 2 – Al Baqarah : 114)
 40. Perangilah mereka yang memerangi mu
  (QS 2 – Al Baqarah : 190)
 41. Jagalah etika perang
  (QS 2 – Al Baqarah : 191)
 42. Jangan lari dari peperangan
  (QS 8 – Al Anfaal : 15)
 43. Tidak ada paksaan untuk memasuki agama (Islam)
  (QS 2 – Al Baqarah : 256)
 44. Berimanlah kepada para Nabi
  (QS 2 – Al Baqarah : 285)
 45. Jangan melakukan hubungan intim di saat haid
  (QS 2 – Al Baqarah : 222)
 46. Susuilah anak-anakmu selama dua tahun penuh
  (QS 2 – Al Baqarah : 233)
 47. Jauhilah hubungan intim di luar nikah
  (QS 17 – Al Israa’ : 32)
 48. Pilihlah pemimpin yg pantas. Pilihlah pemimpin berdasarkan ilmu dan jasanya
  (QS 2 – Al Baqarah : 247)
 49. Jangan membebani orang di luar kesanggupannya
  (QS 2 – Al Baqarah : 286)
 50. Jangan mahu dipecah belah
  (QS 3 – Ali Imran : 103)
 51. Renungkanlah keajaiban dan penciptaan alam semesta ini
  (QS 3 – Ali Imran 3 :191)
 52. Lelaki maupun wanita mendapat balasan yang sama sesuai perbuatannya
  (QS 3 – Ali Imran : 195)
 53. Lelaki adalah pemimpin, wajib menafkahi dan mengurus keperluan istri dan anak, serta memimpin mereka.
  (QS 4 – An Nisaa’ : 34)
 54. Jangan pelit kedekut – tidak suka memberi sedekah
  (QS 4 – An Nisaa’ : 37)
 55. Jangan iri hati
  (QS 4 – An Nisaa’ : 54)
 56. Jangan saling membunuh
  (QS 4 – An Nisaa’ : 92)
 57. Jangan membela ketidakjujuran atau kebohongan
  (QS 4 – An Nisaa’ : 105)
 58. Jangan bekerja-sama dalam dosa dan kekerasan
  (QS 5 – Al Maa-idah : 2)
 59. Bekerja samalah dalam kebenaran
  (QS 5 – Al Maa-idah : 2)
 60. Mayoritas bukanlah merupakan kriteria kebenaran
  (QS 6 – Al An’aam : 116)
 61. Berlaku adil
  (QS 5 – Al Maa-idah:8)
 62. Berikan hukuman untuk setiap kejahatan
  (QS 5 – Al Maa-idah : 38)
 63. Berjuanglah melawan perbuatan dosa dan melanggar hukum
  (QS 5 – Al Maa-idah : 63)
 64. Dilarang memakan binatang mati, darah dan daging babi
  (QS 5 – Al Maa-idah : 3)
 65. Hindari minum racun dan alkohol
  (QS 5 – Al Maa-idah : 90)
 66. Jangan berjudi
  (QS 5 – Al Maa-idah : 90)
 67. Jangan menghina keyakinan atau agama orang lain
  (QS 6 – Al An’aam : 108)
 68. Jangan mengurangi timbangan untuk menipu
  (QS 6 – Al An’aam : 152)
 69. Makan dan minumlah secukupnya
  (QS 7 – Al A’raaf : 31)
 70. Kenakanlah pakaian yang bagus di saat sholat
  (QS 7 – Al A’raaf : 31)
 71. Lindungi dan bantulah mereka yang meminta perlindungan
  (QS 9 – At Taubah:6)
 72. Jagalah kemurnian
  (QS 9 – At Taubah : 108)
 73. Jangan pernah putus asa akan pertolongan Allah
  (QS 12 – Yusuf : 87)
 74. Allah mengampuni orang yang berbuat dosa kerana kebodohannya
  (QS 16 – An Nahl : 119)
 75. Berserulah/ajaklah kepada jalan Allah dengan cara yang baik dan bijaksana
  (QS 16 – An Nahl : 125)
 76. Tidak ada seorangpun yang menanggung dosa orang lain
  (QS 17 – Al Israa’ : 15)
 77. Jangan membunuh anak-anakmu kerana takut akan kemiskinan
  (QS 17 – Al Israa’ : 31)
 78. Jangan mengikuti sesuatu yang kamu tidak memiliki pengetahuan tentangnya
  (QS 17 – Al Israa’ : 36)
 79. Jauhkan diri dari perkataan dan perbuatan yang tidak bermanafaat
  (QS23–Al Mu’minuun:3)
 80. Jangan memasuki rumah orang lain tanpa izin pemilik rumah
  (QS 24 – An Nuur : 27)
 81. Allah menjamin balasan kebaikan hanya kepada mereka yang percaya kepada Allah
  (QS 24 – An Nuur : 55)
 82. Berjalanlah di muka bumi dengan rendah hati
  (QS 25 – Al Furqaan : 63)
 83. Jangan melupakan kenikmatan dunia yang telah Allah berikan
  (QS 28–Al Qashash : 77)
 84. Jangan menyembah Tuhan selain Allah
  (QS 28 – Al Qashash:88)
 85. Jangan terlibat dalam Homosexual LGBT
  (QS29–Al ‘Ankabuut : 29)
 86. Berbuat baik dan cegahlah perbuatan mungkar
  (QS 31 – Luqman : 17)
 87. Janganlah berjalan di muka bumi dengan sombong
  (QS 31 – Luqman : 18)
 88. Wanita dilarang mempamerkan diri
  (QS 33 – Al Ahzab : 33)
 89. Allah mengampuni semua dosa-dosa kita
  (QS 39 – Az Zumar : 53)
 90. Jangan berputus asa akan keampunan dari Allah
  (QS 39 – Az Zumar : 53)
 91. Balaslah kejahatan dengan kebaikan
  (QS 41 – Fushshilat : 34)
 92. Selesaikan persoalan dengan bermusyawarah
  (QS 42–Asy Syuura : 38)
 93. Orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang bertaqwa
  (QS 49 – Al Hujuraat : 13)
 94. Tidak ada dikenal biara dalam agama (Islam)
  (QS 57 – Al Hadid : 27)
 95. Allah akan meninggikan darjat mereka yang berilmu
  (QS58–Al Mujaadilah11)
 96. Perlakukan kaum bukan Islam dengan baik dan adil
  (QS60-Al Mumtahanah:
 97. Hindari diri dari sifat kikir
  (QS64–AtTaghaabun:16)
 98. Mohon keampunan kepada Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang
  (QS73–AlMuzzammil;20)
 99. Jangan menghardik orang yang meminta-minta
  (QS 93–Adh Dhuhaa: 10).

Semoga bermanfaat.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s